Klimasats-prosjekt

Klimavennlig byromsplan i Horten sentrum

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jul 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Horten kommune skal lage en overordnet byromsplan for Biblioteksplassen i Horten sentrum, med design og gjennomføring etter klimavennlige prinsipper (Life cycle assessment metodikk). Formålet er å tilegne seg kompetanse og metodikk gjennom tverrfaglig samarbeid i kommunen og eksterne ressurser på feltet.