Klimasats-prosjekt

Klimavennlig driftskontrakt for gravetjenester

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 5 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2027
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal stille krav om 50 prosent utslippsfri graving i en rammeavtale for reparasjoner og utbedring innenfor vann og avløp. Klimaeffekten av tiltaket er beregnet til  43 tonn CO2-ekvivalenter per år, sammenlignet med bruk av fossilt drivstoff.

Relevante lenker