Klimasats-prosjekt

Klimavennlig masseforvaltning i anleggsprosjekter

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal utrede hvordan massehåndtering i anleggsarbeid kan gjøres mer klimavennlig. Fylkeskommunen skal se på masseflyt i prosjekter og utrede mulige krav og tildelingskriterier for klimavennlig massehåndtering i konkurransegrunnlaget.