Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transformasjon av Bygland kommunehus

Fylke: Agder
Søker: BYGLAND KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bygland kommune skal kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak i forbindelse med fremtidig bruk av kommunehuset. Prosjektet skal kartlegge hvilke grep som må tas hensyn til ved oppvarmingsløsninger, bygningsmasse og rehabilitering, klimavennlige og innovative løsninger for materialvalg og energieffektivitet, samt andre utslippsreduserende tiltak. 

Relevante lenker