Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transformasjon av frivilligsentral

Fylke: Agder
Søker: BYGLAND KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Bygland kommune skal kartlegge hvilke klimaeffekter forskjellige tiltak har i forbindelse med restaureringen av frivilligsentralen. Det skal blant annet utredes for ombruks/gjenbrukspotensialet, oppvarmingsløsninger, klimavennlige og innovative løsninger for materialvalg og energieffektivitet som samtidig fungerer innenfor de eksisterende rammene for bygget.

Relevante lenker