Klimasats-prosjekt

Klimavennlige anskaffelser i avfallsbransjen

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Mai 2026
Type tiltak: Anskaffelser, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune er vertskommune for avfallsselskapet Sirkula IKS hvor det skal  opprettes en toårig prosjektstilling for systematisk arbeid med klimavennlige anskaffelser og innkjøp i avfallsbransjen. Stillingen vil bidra i flere kommuner og avfallsselskap. Det er et mål at prosjektet skal bidra til å styrke fokuset på klima og miljø utover Mjøsregionen og Ringerike/Hadeland.