Klimasats-prosjekt

Klimavennlige anskaffelser i Bodø kommune

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 939 750
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Bodø kommune skal ansette en i en prosjektstilling som skal koordinere og videreføre kommunens satsing på klimavennlige anskaffelser.

Relevante lenker