Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp - Miljøkontrollør

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal videreføre prosjektstillingen som miljøkontrollør ved Innkjøpstjenesten i kommunen for ett år.  En miljørådgiver utarbeider miljøkrav og kriterier til anskaffelsen, mens miljøkontrolløren følger dem opp. Prosjektet har ifølge kommunen styrket både leverandørene og kommunens evne til å gjennomføre grønne anskaffelser gjennom tettere oppfølging av kommunens leverandører.