Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp - Miljørådgiver

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal videreføre en prosjektstilling som miljørådgiver ved Innkjøpstjenesten i kommunen for ett år. Miljørådgiveren utarbeider miljøkrav og kriterier til anskaffelsen, mens en miljøkontrollør følger dem opp. Prosjektet har ifølge kommunen styrket både leverandørene og kommunens evne til å gjennomføre grønne anskaffelser gjennom tettere oppfølging av kommunens leverandører.