Klimasats-prosjekt

Klimaverktøy for VA-tjenester

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 480 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: IKT/teknologi, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Bergen kommune, ved Bergen Vann, skal utvikle et digitalt verktøy som skal brukes til å kartlegge og definere tiltak rettet mot reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp fra hele verdikjeden for vann- og avløpstjenester (VA). Dette omfatter drift, utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter for bygg og anlegg samt generelt gravearbeid.

Relevante lenker