Klimasats-prosjekt

Konseptutredning minigjenbruksstasjon

Fylke: Innlandet
Søker: LILLEHAMMER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Mar 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Lillehammer kommune skal gjennomføre en konseptutvikling i sammenheng med et forprosjekt for en minigjenbruksstasjon og et sentrumsnært bærekraftsenter. Renovasjonsselskapet GLØR IKS skal utrede de to anbefalte alternativene som er foreslått i forprosjektet. Ambisjonen er at senteret kan bli noe liknende ReTuna i Sverige, ReSirkula på Hamar og Omigjen i Asker, med ombruksmottak, reparasjonstjenester og salg av ombruksvarer på samme sted.