Klimasats-prosjekt

Kvalitetsplan for bærekraft i områdereg. Lundavang

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Des 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Molde kommune skal utarbeide en kvalitetsplan for bærekraft i arbeidet med områdereguleringsplan for Lundavang. Kvalitetsplanen vil inneholde blant annet temaene energi, materialer og ressurser, mobilitet og transport, og økologi og landskap.