Klimasats-prosjekt

Kvaløysletta ny ungdomsskole og flerbrukshall

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Feb 2026
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Tromsø kommune skal gjennomføre klimatiltak ved nye Kvaløysletta ungdomsskole. Skolen skal være et bygg hvor det er fokus på flerbruk og som skal fungere som en møteplass for bydelen. Prosjektet skal oppnå 30 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra nye materialer sammenlignet med et referansebygg.

Relevante lenker