Klimasats-prosjekt

Kvantifisere diffuse gassutslipp på Rommen avfallsdeponi

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune Eiendoms- Og Byfornyelsesetaten skal kartlegge potensialet for deponigassproduksjon ved nedlagte Rommen avfallsdeponi. Kommunen vil kvantifisere diffuse gassutslipp fra deponiet ved bruk av en ny metode bestående av sporgass/fanemåling i fem runder.

Relevante lenker