Klimasats-prosjekt

Lagring av energi - brannsikkerhet

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 189 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Des 2024
Type tiltak: Energi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Møre og Romsdal fylkeskommune har satt fokus på drift, kontroll og risikohåndtering av brann i elektriske batterier.

Fylkeskommunen har samlet aktører som er involvert i dette arbeidet og arrangert en konferanse om brannsikkerhet i elektriske batterier. Formålet har vært å sikre at overgangen til lavutslippssamfunnet ikke forsinkes på grunn av risikoen med batterier.

Fylkeskommunen har hatt et nært samarbeid med Direktoratet for samsfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ved å la de ulike aktørene møtes, synliggjøre utfordringer og dele erfaringer og kunnskap, ønsker fylkeskommunen å legge til rette for et bredere og tettere samarbeid. De har også vært opptatt av hvordan utdanningssystemet skal sørge for at kunnskapsbehovet hos de som drifter og vedlikeholder batterier, er ivaretatt.

Miljødirektoratet anbefalte i desember 2023 en ny batteriforskrift som skal sendes på høring, og aktørene i dette prosjektene vil bidra i høringsrunden.