Klimasats-prosjekt

Lagring av energi - brannsikkerhet

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 189 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Des 2024
Type tiltak: Energi
Søknad:
Tilsagn:

Møre og Romsdal fylkeskommune skal sette fokus på drift, kontroll og risikohåndtering av brann i elektriske batterier ved å øke kunnskapen, bidra til bedre prosedyrer og til mer praktiske tiltak som nytt slukkeutstyr.