Klimasats-prosjekt

Lavutslipps fylkesveibygging og -drifting

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Nordland fylkeskommune skal utrede klimavennlig bygging, drift og vedlikehold av fylkesveier. Fylkeskommunen vil utrede potensialet for reduksjon av direkte og indirekte klimagassutslipp i ulike faser og typer veiprosjekt, og planlegger å kartlegge mulige leverandører til Nordland.