Klimasats-prosjekt

Lokal, klimavennlig energibruk og energiproduksjon

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: MOLDE KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Bygg, Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Molde kommune skal se på klimavennlige løsninger i forbindelse med en ny reguleringsplan for Lundavang, et sentrumsnært område rundt Molde sjukehus. Sjukehuset skal flyttes våren 2025, og helseforetaket sine eiendommer på Lundavang skal selges. Kommunen skal se på helhetlige energi- og klimaløsninger for det nye området, med produksjon av energi og utslippsfrie byggeplasser. Kommunen skal også se på gjenbruk og materialer.