Klimasats-prosjekt

Lokalisering av overskuddsmasser i Follo

Fylke: Akershus
Søker: NESODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Nesodden kommune skal sammen med Enebakk, Ås, Nordre Follo, Vestby og Frogn kommuner utrede lokasjoner for overskuddsmasser. I prosjektet skal kommunene kartlegge eksisterende og nye masselagringssteder og hvor mye overskuddsmasser som transporteres i kommunene i dag.