Klimasats-prosjekt

Lørenskog i et 50-årsperspektiv

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Mai 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal utarbeide den strategiske planen "Lørenskog i et 50-årsperspektiv". Prosjektet består av to deler. Første del er et arealregnskap for Lørenskog, som skal fungere som et kunnskapsgrunnlag for del to, som er å utarbeide en langsiktig plan for Lørenskogs arealbruk. Kommunen skal samarbeide med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i et prosjekt som handler om "arealer under press" og "omplanlegging basert på økosysteminfrastruktur".

Relevante lenker