Klimasats-prosjekt

Magasinparken barnehage

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordre Follo kommune har kartlagt mulige klimatiltak i forbindelse med etableringen av en ny barnehage i Ski sentrum.

Kommunen har kartlagt massivtre, lavkarbonbetong, energibrønner som energikilde, ombruksmaterialer og passivhusstandard. Totalt er det beregnet at prosjektet vil redusere klimagassutslippene med 52 prosent sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker