Klimasats-prosjekt

Magasinparken barnehage

Fylke: Viken (N)
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Nordre Follo kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med etableringen av en ny barnehage i Ski sentrum. Det er planlagt bergvarme med varmepumpe, solfanger, passivhus standard, fossil/utslippsfri byggeplass, m.m. I tillegg skal det planlegges for ombruk av eksisterende bygninger som blir brukt som en del av en ny barnehage.

Relevante lenker