Klimasats-prosjekt

Maskindeling i landbruket i Asker og Bærum

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Landbruk og skog, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Asker og Bærum kommuner skal utrede potensialet og modeller for maskindeling innenfor landbruket. Med nye krav til landbruket for å redusere avrenning til vassdrag og Oslofjorden, samt landbrukets egne mål for å begrense klimagassutslipp, ser kommunene det som nyttig å utrede hvorvidt maskindeling kan øke oppslutningen om klima- og miljøtiltak.