Klimasats-prosjekt

Match-making for mindre attraktive ombruksvarer

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN
Tilskudd: 387 500
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) skulle gjennomføre et gjenbruksprosjekt for å øke ombruk av C-varer som har lav eller ingen salgsverdi. C-varer er ombruksvarer med lav salgsverdi, og det kan være brukt plastfolie, brukte byggematerialer, inventar og møbler. Kommunen ville utvikle et effektivt verktøy for å matche disse varene med ny eier. 

Kommunen gjennomførte ikke som planlagt på grunn av kapasitetsutfordringer  i 
driften knyttet til ombruk som gjorde det vanskelig å hente ut gevinstene i prosjektet.