Klimasats-prosjekt

Kunnskapsgrunnlag matinnkjøp barnehage og skole

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Anskaffelser, Mat
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag for dagens status for innkjøp av sunn og bærekraftig mat i barnehager og skoler. Fylkeskommunen peker på at klimaeffekten består i å dreie matserveringen mot en mindre andel rødt kjøtt og større andel fisk og plantebasert mat.

Relevante lenker