Klimasats-prosjekt

Matsvinnreduksjon i Horten kommunes sykehjem

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Mat
Søknad:
Tilsagn:

Horten kommune skal gjennomføre et matsvinnprosjekt i kommunens sykehjem. Kommunen skal styrke dialogen mellom sentralkjøkkenet og postene på sykehjemmene ved hjelp av besøk og workshop med de ansatte. I tillegg skal det utarbeides rutiner for blant annet innkjøp av kolonialvarer.

Relevante lenker