Klimasats-prosjekt

Mer biogass til tungtransport og synergi med el

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Apr 2025
Type tiltak: Biogass
Søknad:
Tilsagn:

Oslo, Skien og Fredrikstad kommuner skal sammen med Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner gjennomføre et biogassprosjekt. På kort sikt har prosjektet som mål å bidra til økt bruk av biogass i tungtransportsegmentet. På lengre sikt skal prosjektet finne klimabesparende anvendelser av komprimert biogass (CBG) etter hvert som batteriteknologien utvikler seg og økt andel av CBG blir frigjort på markedet.

Relevante lenker