Klimasats-prosjekt

Metode- og materialvalg i VA-anleggsgrøfter

Fylke: Buskerud
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Drammen kommune skal gjennomføre en utredning av alternativer til spunt i vann og avløps (VA)-grøfter, både material- og metodevalg.