Klimasats-prosjekt

Fornya bruk av nedlagte skoler og barnehager

Fylke: Innlandet
Søker: DOVRE KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Dovre kommune skal gjennomføre et forprosjekt hvor de skal se på nye boligmodeller gjennom gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Kommunen ønsker å bygge om til omsorgsboliger, mindre førstekjøps-leiligheter, pendlerboliger og aktivitetsbygg.