Klimasats-prosjekt

Miljøoppfølgingsprogram i plansaksbehandling

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2025
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal utarbeide en veileder for hvordan lage et miljøoppfølgingsprogram. Denne veilederen vil hjelpe forslagstillere og utbyggere å lage miljøoppfølgingsprogram med høy faglig kvalitet, og være et viktig hjelpemiddel for god saksbehandling i kommunen.