Klimasats-prosjekt

Miljøvennlige brønner på Fedrelandet

Fylke: Akershus
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE
Tilskudd: 8 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Energi
Søknad:
Tilsagn:

Lillestrøm kommune skal etablere energibrønner på to kunstgressbaner i
Fedrelandet idrettspark. Kunstgressbanene varmes i dag med gassfyring.


Kommunen har i søknaden beregnet at tiltaket vil redusere klimagassutslippene med 105 tonn CO2-ekvivalenter per år sammenlignet med å varme banene med naturgass, som er dagens løsning.