Klimasats-prosjekt

Møbelombruk i Horten kommune

Fylke: Vestfold
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Horten kommune skal kartlegge møbler i kommunal drift som kan gjenbrukes, særlig fra kontorer, administrasjon, skole og helse og oppvekst. I tillegg til kartleggingen vil kommunen gjennomgå rutiner for å fremme mer effektiv bruk av møbler og inventar.