Klimasats-prosjekt

Mobilitetspunkt i Slemmestad

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2025
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal planlegge utforming, innhold og plassering av et mobilitetspunkt på Slemmestad.