Klimasats-prosjekt

Møkk med mening; Kompostering på Jegersberg gård

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 420 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal bygge et komposteringsanlegg fra stallavfall. Kommunen eier Jegersberg gård som er et rus- og medikamentfritt rehabiliterings- og kompetansesenter, med en tilknyttet stall. I dag henter Avfall Sør avfallet ca. en gang i uka og bringer det til Støleheia komposteringsanlegg i Vennesla kommune. Tiltaket vil gjøre at transportbehovet av stallavfall vil utgå, samtidig som ressursene blir ombrukt i stallens nærområde.