Klimasats-prosjekt

Mulighets studie om nullutslipp byggeplass i Alta

Fylke: Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Avlyst
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Alta kommune skulle undersøke muligheten for nullutslipps- eller fossilfrie byggeplasser i Alta. Prosjektet skulle bestå av to faser. Den første fasen var en kartlegging som skulle gi et kompetanseløft og teorigrunnlag på hva som er mulig på kort og lang sikt av klimavennlige og miljøvennlige løsninger i kommunens bygge- og anleggsprosjekter. Den andre fasen var en dialogkonferanse som blant annet skulle bidra til at leverandørene fikk bedre kunnskap om behovene til byggherrer. Prosjektet ble avlyst.

Relevante lenker