Klimasats-prosjekt

Mulighets studie om nullutslipp byggeplass i Alta

Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Feb 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Alta kommune skal gjennomføre et forprosjekt som skal undersøke muligheten for nullutslipps- eller fossilfrie byggeplasser i Alta. Prosjektet vil bestå av to faser. Den første fasen er en kartlegging som skal gi et kompetanseløft og teorigrunnlag på hva som er mulig på kort og lang sikt av klimavennlige og miljøvennlige løsninger i kommunens bygge- og anleggsprosjekter. Den andre fasen er en dialogkonferanse som blant annet skal bidra til at leverandørene får bedre kunnskap om behovene til byggherrer.

Relevante lenker