Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie bruk spill-varme Eramet Kvinesdal

Fylke: Agder
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Des 2024
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Kvinesdal kommune skal gjennomføre et forprosjekt hvor de skal gjøre en mulighetsstudie om spillvarme fra Eramet Kvinesdal. Tiltaket skal undersøke om bruk av spillvarme kan benyttes til oppvarming av bygningsmasse og frigjøre elektrisk energi til andre mer høyverdige formål.