Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie for dobbelthall i Skolevegen

Fylke: Agder
Søker: VENNESLA KOMMUNE
Tilskudd: 262 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Vennesla kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med dobbelthallen som skal bygges i Skolevegen. Kommunen ønsker å velge de beste klima- og energiløsningene og materialene i anleggs- og byggeperioden. 

Relevante lenker