Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie land-strøm og bunkring H2/NH3

Fylke: Agder
Søker: KVINESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 215 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Kvinesdal kommune skal utføre en mulighetsstudie for landstrøm og bunkring av hydrogen og ammoniakk. Tiltaket kan ifølge kommunen gi grunnlag for å beslutte investering i landstrømanlegg som kan redusere utslipp fra skipstrafikk i Fedafjorden ved landligge. Basert på deres beregninger kan klimagassutslipp fra skip ved landligge på Kleven kai reduseres med 52,8 tonn CO2 årlig om det etableres og benyttes landstrøm.