Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie transformasjon av institusjonsbygg

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Feb 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Innlandet fylkeskommune skal gjennomføre en mulighetsstudie for transformasjon av institusjonsbygg (skoler/sykehjem) i tre distriktskommuner. I både et klima- og miljøperspektiv er det ressurser som bør utnyttes gjennom ombygging/oppgradering. Både boligkvalitet og energiløsninger skal stå i fokus.

Relevante lenker