Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie transformasjon av institusjonsbygg

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Feb 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Innlandet fylkeskommune har laget en mulighetsstudie for transformasjon av tre gamle institusjonsbygg. 

Mulighetsstudien for de tre kommunale byggene er laget i et samarbeid mellom arkitekter, ingeniører og kommunene som eier byggene. Det er synliggjort hvordan det kan utvikles ulike typer boliger i de tre gamle institusjonsbyggene gjennom nødvendig ombygging og rehabilitering. 

For de tre byggene er det vurdert rehabilitering vs. nybygg med levetid på fra 30 til 60 år. Konsulenten anbefaler enten nybygg eller at rehabiliteringen prosjekteres med lavt energikrav. Konklusjonen betyr ikke at rehabilitering ikke kan være mer miljøvennlig. Videre kartlegging blir nødvendig for å danne et fullverdig beslutningsgrunnlag, spesielt når det kommer til energi og bæresystem.

Mulighetsstudien gir et grunnlag for kommunene å vurdere om de skal gå videre med en forprosjektfase. Målet er å realisere nye leiligheter gjennom å gjenbruke byggene dersom det lar seg løse innenfor realistiske økonomiske rammer.

Relevante lenker