Klimasats-prosjekt

Nedre Singsaker, fornyelse VA-anlegg

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim skal gå til innkjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner for å gjennomføre et større vann- og avløpsprosjekt på Nedre Singsaker. Prosjektet omfatter fornyelse av vannledninger i området, samt separering av felles-avløpsledning. For antatt bruk i hele prosjektperioden på ca. 1,5 år er klimaeffekten beregnet til 137 tonn CO2-ekvivalenter.