Klimasats-prosjekt

Nettverk av mobilitetspunkter i Groruddalen

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Avlyst
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune Bymiljøetaten ønsket å gjennomføre konseptutvikling for å etablere et nettverk av mobilitetspunkter. Kommunen ville kartlegge, teste og identifisere prioriterte tiltak som kan påvirke bruk av mobile løsninger for å forflytte seg fra privatbil til grønn og aktiv mobilitet. 

Prosjektet fikk ikke midler til egenandelen i kommunens budsjett for 2024, og er derfor avlyst. 

Relevante lenker