Klimasats-prosjekt

Nettverk av mobilitetspunkter i Groruddalen

Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune Bymiljøetaten skal gjennomføre konseptutvikling for å etablere et nettverk av mobilitetspunkter. Kommunen ønsker å kartlegge, teste og identifisere prioriterte tiltak som kan påvirke bruk av mobile løsninger for å forflytte seg fra privatbil til grønn og aktiv mobilitet. Kommunen skal opprette mobilitetspunkter i Groruddalen, hvor innbyggerne kan bruke ulike typer mobilitetstjenester og andre relevante tjenester.

Relevante lenker