Klimasats-prosjekt

Ny Brattvær barnehage

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: SMØLA KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Smøla kommune skal gjennomføre klimatiltak ved bygging av ny Brattvær barnehage. Kommunen skal renovere eksisterende bygningsmasse. Som en tilleggsambisjon skal kommunen se på om prosjektet kan gjennomføres som et nullhus-prosjekt.

Relevante lenker