Klimasats-prosjekt

Ny drensløsning og bedring av gassuttak på Felt A

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jun 2024
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) skal gjennomføre klimatiltak ved Grønmo deponi. Deponiområde felt A har i dag ikke optimal drensløsning. Deponiet har behov for nytt avvanningssystem slik at kondensvannet dreneres bort og automatisk fjernes lokalt. Effekten av tiltaket vil føre til at mer deponigass kan samles opp.

Relevante lenker