Klimasats-prosjekt

Ny klimavennlig brannstasjon i Odda

Fylke: Vestland
Søker: ULLENSVANG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Ullensvang kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i forbindelse med en brannstasjon i Odda. Det utredes for tiden om brannstasjonen skal renoveres eller om den må bygges ny. Om den bygges ny skal det utredes om den skal bygges som et plusshus eller med passivhus-standard eller andre teknologier. 

Relevante lenker