Klimasats-prosjekt

Nye lavutslippsmaterialer - piloter og marked

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 718 250
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ved FutureBuilt-programmet skal ta i bruk nye lavutslippsmaterialer i tre kommunale pilotbygg. Formålet er å introdusere nye klima- og ressursvennlige materialer som i dag ikke er standard i det norske markedet.

Prosjektet er en videreføring av tidligere Klimasats-prosjekt.