Klimasats-prosjekt

Ombruk av byggevarer i Innlandet

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 1 006 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Mai 2025
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Hamar kommune har sammen med Stange kommune, Ringsaker kommune og Løten kommune søkt Klimasats-støtte til en utredning av en fysisk og digital regional plattform for ombruk av byggevarer.