Klimasats-prosjekt

Ombruk Kristiansand

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand kommune skal etablere et lager og verksted for oppbevaring, reparasjon og ombruk av bygningsdeler, inventar og møbler fra kommunalt eide bygninger og gi lærlinger/ungdommer opplæring i håndverk.