Klimasats-prosjekt

Ombruksbygg for renovatører

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jun 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommuner skal konkretisere og detaljplanlegge klimagassreduserende tiltak i forbindelse med et nytt bygg som skal bygges for renovatørene i selskapet Sirkula IKS. Prosjektet vil beregne forventet klimagassreduksjon, samt ha fokus på ombruk både i byggeprosessen og i ferdig bygg.

Relevante lenker