Klimasats-prosjekt

Ombygging av arbeidsbåt fra diesel til el. i Kristiansand havn

Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 449 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Feb 2024
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand havn skal bygge om eksisterende arbeid-/fortøyningsbåt fra dieseldrift til elektrisk drift. I tillegg til ombygging til elektrisk drift vil havna totalrenovere og oppgradere fartøyet slik at det fremstår som nytt. Kommunen beregner at tiltaket vil redusere årlige utslipp med ca. 5,7 tonn CO2.