Klimasats-prosjekt

Ombygging av arbeidsbåt fra diesel til el. i Kristiansand havn

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Kontakt: Kristiansand havn
Tilskudd: 449 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:

Kristiansand havn vil anskaffe ny, elektrisk arbeid-/fortøyningssbåt. Kommunen beregner at tiltaket vil redusere utslipp med ca. 5,7 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Båten blir levert i 2024. 

Kommunen ville oprinnelig bygge om eksisterende båt fra dieseldrift til elektrisk drift. I tillegg til ombygging til elektrisk drift ville havna totalrenovere og oppgradere fartøyet. Kostnadene til restaurering, utenom selve ombyggingen fra diesel til el, ville bli større enn forventet. Kommunen spurte derfor om støtten kunne brukes til elektrisk løsning i ny båt, og har fått det godkjent.