Klimasats-prosjekt

Opprettelse av prosjektstilling for Grønne Innkjøp

Fylke: Akershus
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Lillestrøm kommune skal opprette en treårig prosjektstilling for å jobbe systematisk med klimakrav i kommunens anskaffelser. Kommunen vil særlig se på anskaffelser innen bygg- og anleggssektoren hvor kommunen har et stort potensial for å realisere kutt i klimagassutslipp.

Relevante lenker