Klimasats-prosjekt

Organisering for ombruk

Fylke: Trøndelag
Søker: VERDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Verdal kommune skal gjennomføre et forprosjekt for å organisere ombruk av møbler og gjenbruksmaterialer i kommunen. Kommunen skal digitalt registrere materialer i kommunale bygg, prøve ut digital markedsplass, kartlegge alternative verdikjeder og drive organisasjonsutvikling i kommunale virksomheter for å løfte ombruk.