Klimasats-prosjekt

På ræk i mella i Vesterålen - Mobilitetsanalyse

Fylke: Nordland
Søker: SORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN
Tilskudd: 550 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jul 2024
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Sortland kommune skal sammen med Andøy, Hadsel, Øksnes, Lødingen, Kværfjord og Bø kommuner utarbeide en mobilitets- og transportanalyse for Vesterålen. Mobilitetsanalysen vil gi kunnskap om eksisterende og framtidig mobilitet og transportbehov, særlig turister som legger et stort trykk på veier, parkeringsplasser, grøntområder og annen infrastruktur.

Relevante lenker